DYREKTYWY PARLAMENTU I RADY UE:

Zasady dotyczące wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych oraz ich bezpieczeństwa stosowania są szczegółowo regulowane przez wytyczne europejskie:
 

Dyrektywa Unijna (Podgląd)