DYREKTYWY PARLAMENTU I RADY UE:

Zasady dotyczące wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych oraz ich bezpieczeństwa stosowania są szczegółowo regulowane przez wytyczne europejskie:
 

Dyrektywa 2010/84/UE

Dyrektywa 2012/26/UE zmieniająca dyrektywę 2001/83/WE